GEI-2A. Grup europeu d'enginyeria agroalimentaria i ambiental


Dissabte, 18 de Maig de 2024   

Elements de la concepció del projecte

La nostra idea sobre la planificació d’un projecte industrial està condicionada per un seguit d’elements que considerem importants per al seu desenvolupament complet.

Aquests elements es tenen en compte durant tot el procés, i els diversos punts es contrasten contínuament amb el client.

Ambient net

Tendir al concepte net d’"indústria blanca".
Noció de "marxa endavant".
Evitar els encreuaments de materials en etapes diferents.
Separació entre els ambients "nets i bruts".
Separació física entre les operacions de procés i les annexes.

Productivitat

Fluxos de productes al més curts i lineals possible.
Reducció dels passos intermedis durant el procés.
Màxima automatització de les transferències.

Seguretat

Protecció activa i passiva contra el foc.
Disseny d’una indústria al més segura possible.
Seguretat en les operacions de treball, normatives de seguretat, higiene alimentària i riscos laborals.
Protecció acústica, bacteriològica i isotèrmica respectuosa amb el medi ambient.

Flexibilitat

Obradors flexibles, per tal d’adaptar productes a noves necessitats.
Instal·lacions modulars i fàcilment modificables.
Flexibilitat dels equips.
Organització de l’espai disponible.

Economia

Càlcul de pressupostos reals, optimitzant la relació qualitat-preu.
Estudi tecnicoeconòmic de les ofertes.
Negociació amb les empreses oferents per tal d’aconseguir els millors preus sense perdre qualitat.

Sostenibilitat

Ús de materials reciclables, sostenibles i d’origen certificat.
Contractació d’empreses que garanteixin un bon ordre, neteja i reciclatge durant l’obra.
Recerca i priorització de solucions energètiques i constructives amb baix impacte i petjada ecològica mínima.

Travessera de Gràcia 73-79, 4º 7ª   •   08006 BARCELONA   •   Tel.: +34 93 218 38 41
Mas La Resclosa s/n   •   17257 Gualta (Girona)   •   Tel.: +34 972 75 56 89