GEI-2A. Grup europeu d'enginyeria agroalimentaria i ambiental


Dissabte, 18 de Maig de 2024   

LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ

La logística, element imprescindible per a un desenvolupament correcte del procés productiu en qualsevol indústria, ha evolucionat al llarg dels darrers anys fins a abraçar en l’actualitat la gestió dels fluxos de mercaderies i d’informació.

GEI-2A aporta a la logística de l’empresa l’anàlisi de les necessitats plantejades i la definició dels mitjans de procés per tal d’identificar el millor mètode de producció, actuant en una àmplia varietat de camps específics:

Implantació d’automatismes i informàtica industrial en temps real, sistemes de manutenció contínua, estocs dinàmics, connexió de bàscules de grups d’etiquetatge, lectura de codi de barres, terminals de taller, pH neutre, identificació automàtica, xips per radiofreqüència, etc.

. Plantes flexibles.
. Magatzems de productes semiacabats.
. Sales d’especejament, desossament i condicionament.
. Preparació de comandes en temps real.
. Plataformes d’expedició.
. Control de qualitat.
. Pesatge industrial i gestió de la producció.
. Gestió tècnica centralitzada, control de processos.
http://www.youtube.com/watch?v=ewt39ke-gf0&list=UU946DRSJefWn2PdPvs2qeMA&index=1
Travessera de Gràcia 73-79, 4º 7ª   •   08006 BARCELONA   •   Tel.: +34 93 218 38 41
Mas La Resclosa s/n   •   17257 Gualta (Girona)   •   Tel.: +34 972 75 56 89