GEI-2A. Grup europeu d'enginyeria agroalimentaria i ambiental


Dimarts, 25 de Juny de 2024   

BIOGÀS

Des del punt de vista ambiental, els sistemes ramaders d’explotació intensiva poden causar impactes significatius indesitjables. La ramaderia intensiva significa indubtables èxits socioeconòmics, però també una major producció de residus per unitat de superfície, la qual cosa pot ocasionar repercussions ambientals per la contaminació del medi ambient per les deixalles generades.

Els residus produïts en l’establiment: Són un problema o podem transformar-los en una oportunitat de negoci?

La generació i ús del biogàs com a font d’energia renovable, és una opció amb garantia de rendibilitat, ja que no només resol un problema ambiental en el moment de reutilitzar la matèria orgànica, sinó que permet a les instal·lacions ramaderes un estalvi econòmic al tornar-se auto sostenible en energia elèctrica i calorífica.

A més, com a subproducte de la cogeneració, el procés proporciona fangs residuals que poden utilitzar-se com a biofertilitzants de gran qualitat i de més ràpida producció, contribuint d’aquesta manera a la conservació i el sosteniment de la fertilitat del sòl.


Travessera de Gràcia 73-79, 4º 7ª   •   08006 BARCELONA   •   Tel.: +34 93 218 38 41
Mas La Resclosa s/n   •   17257 Gualta (Girona)   •   Tel.: +34 972 75 56 89